غلات و فرآورده های آردی

غلات و فرآورده‌های آردی

فرآورده‌های آردی شامل انواع نان، بیسکوئیت، کیک و کوچه، ویفر، انواع شیرینی، رشته آش وپلوئی و ماکارونی می‌باشد.

این فرآورده‌ها دارای آزمون‌های شیمیایی مخصوص به خود هستند که هرکدام از این آزمون‌ها حد قابل قبولی دارند که در محدود بودن آن نشان دهنده‌ی عدم فساد روغن مورد استفاده و نگهداری در شرایط محیطی مناسب (پراکسید و اسیدیته روغن استخراجی) عدم استفاده از جوش شیرین (HP) و بودن بافت (پروتئین و چربی و…) و در نهایت تولید محصول با کیفیت است.

کیک (استاندارد شماره ۲۵۵۳) و کلوچه (استاندارد شماره ۲۵۵۴)

کیک و کلوچه نوعی شیرینی هستند که مواد اصلی آن‌ها آرد، روغن (به جز در کیک اسفنجی)، شکر و تخم مرغ می‌باشد.

 

کیک و انواع ساده، روغنی و اسفنجی تقسیم می‌شود با این تفاوت که در کیک روغنی میزان روغن  افزوده شده حداقل ۱۰% وزن محصول و در کیک اسفنجی میزان حداقل ۲۰% وزن محصول بدون مغزی است.

 

بو و مزه‌ی کیک و کلوچه می‌بایست مطلوب و بافت آن‌ها یکنواخته دارای رنگ مشخص خود و بدون تاول زدگی باشند.

 

آزمونهای شیمیای آن‌ها شامل رطوبت (مطابق استاندارد ۲۷۰۵)، پروتئین (مطابق استادارد ۲۸۶۳)، چربی (مطابق استاندارد ۲۸۶۲)

 

مواد افزودنی در کیک و کلوچه شامل سوبارت پتاسیم است که به روش اسپکتوفتومتری انجام میگیردد.

ویفر (استاندارد شماره ۵۹۲)

ویفر فرآورده ای است که از نان و کرم تشکیل شده و نان قسمت ترد و نازکی است که مواد اصلی آن آرد گندم، آب ، امولسفایر ، نمک، روغن، بی کربنات سدیم و بی کربنات آمونیوم می‌باشد. مواد اصلی تشکیل دهنده ی کرم روغن ، شکر، شیر خشک و لستین است که بین لایه‌های نان ویفر قرار میگیرد.

 

ویفر‌ها دارای انواع طعم دار، مغزدار با شکلات، کاکائویی و ویفر با فرآورده کاکائویی می‌باشد.

 

ویفر باید دارای رنگ مخصوص به خود بدون هرگونه طعم نامطلوب و زدگی و ترک خوردگی باشد.

 

رطوبت، HP ، اسیدتیه و پراکسید پربی استخراجی، اندیس یدی و خاکستر نامحلول از آزمون‌های شیمیایی ویفر‌ها هستند.

بیسکوئیت (استاندارد شماره ۳۷)

فرآورده است که مواد اصلی آن گندم، روغن خوراکی، شکر سفید، آب آشامیدنی و سایر مواد اختیاری خوراکی و افزودنی‌های مجاز خوراکی می‌باشد که طی فرآیندی از آن‌ها خمیر سخت و یا نرم بدست آمده و سپس به صورت خشک و تردد در می آید.

 

بیسکوئیت دارای انواع طعم دار، کرم دار، ساندویچی، کاکائویی، مغزدار، روکش دار، سبوس دارف دارای شیرین کننده‌های مجاز خوارکی و دارای شیره‌های خوراکی جایگزین شکر سفید می‌باشد.

 

انواع بیسکوئیت باید دارای شکلی منظم و ضخامتی یکسان ، رنگ یکنواخت ، بدون بو و مزه‌ی خارجی مثل فساد روغن، کپک زدگی، کهنگی و بافتی همگن باشد.

 

آزمون‌های شیمیایی آن شامل رطوبت، HP|، عدد پراکسید و اسیدتیه روغن استخراجی، قند کل، خاکستر نامحلول، اسید چرب ترانس، رنگ افزودنی، چربی، فیبر(مطابق استاندارد ۳۱۰۵ و برای بیسکوئیت سبوس دار انجام می‌شود)، آزمون کرایس و تکه‌های شکسته شده است.

 

شیرینی آردی (استاندارد شماره ۳۴۹۳)

این شیرینی‌ها مواد اصلی آرد گندم، روغن و آب دارند که طی فرآیند کامل و درستی مخلوط و سپس به صورت یکنواخت تهیه می‌شود. شیرینی‌های آردی دو نوع تخمیری و غیر تخمیری دارند که در نوع تخمیری بعد از مخلوط شدن بوسیله مخمرهای خوراکی جهت افزایش حجم و بهبود بافت آن تخمیر انجام شده و در نوع غیر تخمیری از پوک کننده‌های شیمیای مثل بی‌کربنات، آمونیوم، بی‌کربنات سدیم و… استفاده می‌شود.

 

شیرینی‌های آردی باید دارای سطحی بدون کب و تاول زدگی، رنگی یکنواخت، فاقد عطر و طعم فساد و بافتی همگن باشد. روی این شیرینی‌ها جهت کنترل شیمیایی آزمونهای رطوبت، PH ، پراکسید، اسیدتیه روغن استخراجی، خاکستر نامحلول، پروتئین چربی و قند انجام میگیرد. نگهدارنده‌ی سوربات پتاسیم در این محلول مانند سایر محصولات آردی به روش اسپکتوفتومتری مطابق استاندارد ۴۸۲۵ انجام می‌شود.

ماکارونی (استاندارد شماره ۲۱۳)، رشته آش و پلویی(استاندارد شماره ۲۰۱۸) و انواع نان (استاندارد‌های ۲۶۲۸ و ۲۳۳۸):

ماکارونی محصولی خمیری است که از مواد اولیه اصلی سمولینا، آرد گندم و آب بدون استراحت اولیه خمیر حاصل می‌شود.

 

ماکارونی از نظر شکل به انواع ورمشیل، لازانیا، توخالی، فرمی، سوپی ،اسپاگتی و نواری تقسیم می‌شود.

 

ظاهر ماکارونی باید فاقد نقاط تیره رنگ، گچی، بهم چسبیده گی، و دارای یک نواختی و صافی باشد.

 

اما ماکارونی از نظر ویژگی‌های شیمیایی دارای انواع ساده، سبوس دار، حاوی سویا و فرآورده‌های آن، دارای مواد با PH کمتر از ۵.۲ و مواد با PH بیشتر از ۶.۵ تقسیم می‌شود که آزمون‌های رطوبت، خاکستر کل، خاکستر نامحلول، PH، رنگ مصنوعی، پروتئین، خمیر(برای ماکارونی سبوس دار انجام می‌شود) و خواص ظاهری قبل و بعد پخت برای آن‌ها انجام می‌شود.

 

نآن‌های سنتی (سنگک، بربری تافتون و لواش) و نآن‌های حجیم (سفید، تیره، شیرین، مخصوص، سبوس دار و با آرد کامل) بوده و مواد اصلی آن‌ها آرد، آب، نمک، و خمیر مایه می‌باشد که آزمون‌های رطوبت،PH، خاکستر کل، خاکستر نامحلول، نمک و فیبر در آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی انجام می‌شود. این آزمون‌ها به ترتیب برای جلوگیری از فساد میکروبی، عدم استفاده از جوش شیرین و عاری بودن فرآورده از مواد معدنی مثل سنگریزه و شن و… می‌باشد.

 

رشته آشی نیز مانند نآن‌ها تولید شده با این تفاوت که بعد از طی مراحل عمل آوری خشک و آزمون پروتئین هم به آزمون‌های آن افروده می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *