آزمایشگاه خوراک دام

آزمایشگاه خوراک دام

روش آنالیز خوراک دام و طیور:

مقدمه: از دیدگاه علمی غذا به مجموعه موادی گفته می شود که پس از خورده شدن، مقادیری از آن به وسیله ی دستگاه گوارش حیوان قابل هضم و جذب باشد و مورد استفاده قرار گیرد.

 

خوراک دام : منظور غذای دام است که که به مصرف تغذیه دام میرسد.

 

به طور کلی خوراک دام، طیور و آبزیان دارای تنوع زیادی می باشد که از آن جمله می توانیم به مواد اولیه با منشا گیاهی مانند (غلات و فرآورده های جانبی آن، علوفه و خوراک های ذخیره شده، بقولات و فرآورده های جانبی آن، دانه های روغنی و فرآورده های جانبی آن)، انواع کنسانتره مانند کنسانتره گاو پرواری، کنسانتره گاو شیری، کنسانتره گاو خشک، کنسانتره طیور و . . . اشاره کنیم.

 

ترکیب منابع خوراک دام و طیور باید به گونه ای انتخاب شود که تمامی احتیاجات غذایی دام و طیور را تامین کند. هر گونه عدم تعادل در ترکیب خوراک، سبب کاهش ارزش غذایی آن و در نتیجه کاهش راندمان تولید در دام، طیور و صنعت دامداری و مرغداری می گردد. بنابراین دانستن ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور نه تنها مفید بلکه ضروری نیز می باشد.

 

آزمون های آنالیز خوراک دام و طیور انجام شده در آزمایشگاه هورتاش:

روش اندازه گیری چربی (استاندارد ملی ایران۱۰۷۰۰): هدف از این آزمایش اندازه گیری چربی در خوراک دام است.

 

روش اندازه گیری پروتئین (استاندارد ملی ایران ۹۲۴): هدف از این آزمایش ارائه روشی جهت تعیین مقدار ازت خوراک حیوان به روش کلدال و محاسبه ی پروتئین خام آن می باشد. این روش برای تعیین ازت در خوراک دام و طیور، غذای حیوانات خانگی یا مواد مورد استفاده در آنها که بیش از ۵ درصد ازت کلدال دارند کاربرد دارد.

 

روش اندازه گیری خاکستر کل و نامحلول (استاندارد ملی ایران ۳۳۲-۱۱۴۸۵): هدف از این آزمایش اندازه گیری خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک خوراک دام، طیور و آبزیان است و در مورد انواع انواع خوراک دام، طیور و آبزیان به صورت ترکیبات آلی ساده، ترکیبات معدنی و مخلوط موارد معدنی کاربرد دارد.

 

روش اندازه گیری کلسیم (استاندارد ملی ایران۱۰۷۰-۱): این آزمایش به منظور ارائه یک روش معیارسنجی برای تعیین محتوی کلسیم در خوراک دام تدوین شده است و در تمامی انواع خوراک دام که حاوی کلسیم بیشتر از یک گرم بر کیلوگرم باشد کاربرد دارد.

 

روش اندازه گیری فیبر (استاندارد ملی ایران ۵۲۰): فیبر در کلیه مواد خوراکی گیاهی به مقدار کم و بیش متفاوت وجود دارد و با توجه به محدودیت مصرف آن در جیره ی غذایی دام های تک معده ای اندازه گیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هدف از این آزمایش اندازه گیری فیبر خام موجود در مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام، طیور و آبزیان است.

 

روش اندازه گیری نمک (استاندارد ملی ایران ۲۷۵۵): هدف از این آزمایش اندازه گیری نمک در خوراک دام و طیور می باشد.

 

روش اندازه گیری اوره و ازت آمونیاکی (استاندارد ملی ایران ۲۷۵۴): هدف از این آزمایش اندازه گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور می باشد.

 

روش اندازه گیری فعالیت اوره آز (استاندارد ملی ایران ۳۸۹۶): این روش در مورد فراورده هایی که فعالیت اوره آز کمتر از یک میلی گرم ازت در هر گرم از فراورده داشته باشند، کاربرد دارد و در مورد فراورده هایی که فعالیت اوره آز در آنها بیشتر از یک میلی گرم ازت در هر گرم باشد، در صورت کاهش جرم آزمونه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

روش اندازه گیری رطوبت (استاندارد ملی ایران ۳۲۱): هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری رطوبت و سایر مواد فرار در خوراک دام و طیور و آبزیان می باشد.

 

روش اندازه گیری فسفر (طیف سنجی) (استاندارد ملی ایران ۵۱۳): هدف از این آزمایش، تعیین یک روش طیف سنجی برای اندازه گیری مقدار فسفر در خوراک دام می باشد.

 

روش اندازه گیری TVBN : هدف از این آزمایش اندازه گیری بازهای ازته فرار در فراورده های پروتئینی حیوانی مانند پودر گوشت، پودر ماهی و خوراک آبزیان جهت سنجش میزان کهنگی، ماندگی و تا حدی فساد در آنها می باشد.

 

روش اندازه گیری پارامترهای شیر خام (استاندارد ملی ایران ۱۶۴): هدف از این آزمایش اندازه گیری میزان چربی، نمک، اسیدیته، انجماد، میزان آب افزوده، آفلاتوکسین m1، ماده خشک بدون چربی، پروتئین و تقلبات در شیر خام است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *